کمپرسور هوا
در واقع کمپرسور هوا یک دستگاه مکانیکی است که هوا را متراکم کرده و با تغییر فشار و دما آن را به بیرون منتقل می‌کند. به عبارتی نیروی محرکه کمپرسور، هوا را از فضای اطراف مکش کرده و در قسمتی به نام محفظه تراکم، هوا را فشرده کرده و ضمن تغییر دما هوای متراکم را به بیرون می‌دهد. کمپرسورها امروز در انواع مختلف دیده می‌شوند؛ از یک یخچال خانگی تا ساکشن دندانپزشکی برای کارکرد بهتر نیاز به کمپرسور هوا دارند.
کمپرسور هوا
در واقع کمپرسور هوا یک دستگاه مکانیکی است که هوا را متراکم کرده و با تغییر فشار و دما آن را به بیرون منتقل می‌کند. به عبارتی نیروی محرکه کمپرسور، هوا را از فضای اطراف مکش کرده و در قسمتی به نام محفظه تراکم، هوا را فشرده کرده و ضمن تغییر دما هوای متراکم را به بیرون می‌دهد. کمپرسورها امروز در انواع مختلف دیده می‌شوند؛ از یک یخچال خانگی تا ساکشن دندانپزشکی برای کارکرد بهتر نیاز به کمپرسور هوا دارند.
کمپرسور هوا
در واقع کمپرسور هوا یک دستگاه مکانیکی است که هوا را متراکم کرده و با تغییر فشار و دما آن را به بیرون منتقل می‌کند. به عبارتی نیروی محرکه کمپرسور، هوا را از فضای اطراف مکش کرده و در قسمتی به نام محفظه تراکم، هوا را فشرده کرده و ضمن تغییر دما هوای متراکم را به بیرون می‌دهد. کمپرسورها امروز در انواع مختلف دیده می‌شوند؛ از یک یخچال خانگی تا ساکشن دندانپزشکی برای کارکرد بهتر نیاز به کمپرسور هوا دارند.

کمپرسور انواع مختلفی دارد؛ اما از لحاظ عملکردی کمپرسورها به دو نوع دینامیکی و جابه‌جایی مثبت تقسیم می‌شوند که این نوع کمپرسور یکی از انواع کمپرسور جابه‌جایی مثبت است. اگر بخواهیم به نمونه‌ای عینی برای کمپرسور جابه‌جایی مثبت اشاره کنیم، می‌توانیم به تلمبه‌های باد اشاره کنیم که هوا توسط پیستون ابتدا مکش شده و سپس با فشار روبه پایین پیستون هوای محصورشده، متراکم می‌شود.

 

کمپرسور اسکرو

در صورت نیاز به ارتباط مستقیم با همکاران ما در بخش فروش و خدمات فنی به صورت آنلاین تماس بگیرید .