کمپرسور سانتریفیوژ
مسئله افزایش فشار در فرآیندهای مختلف صنعتی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. کمپرسور‌ سانتریفیوژ یا گریز از مرکز (Centrifugal Compressor) از نوع کمپرسورهای دینامیکی با قابلیت ایجاد نسبت فشارهای متوسط و دبی بالا بوده و اصول حاکم بر طراحی و ساخت هریک از قطعات آن بر مبنای استاندارد API 617 و API 672 می‌باشد.
کمپرسور سانتریفیوژ
مسئله افزایش فشار در فرآیندهای مختلف صنعتی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. کمپرسور‌ سانتریفیوژ یا گریز از مرکز (Centrifugal Compressor) از نوع کمپرسورهای دینامیکی با قابلیت ایجاد نسبت فشارهای متوسط و دبی بالا بوده و اصول حاکم بر طراحی و ساخت هریک از قطعات آن بر مبنای استاندارد API 617 و API 672 می‌باشد.

هوا از طریق دهانه مکش مجهز به سیستم فیلتراسیون و با تنظیمات جریان ورودی توسط شیر کنترلی ورودی (IGV: INLET GUIDE VANE) داخل محفظه مرحله اول مکیده شده و با استفاده از پره‌های ایمپلر (IMPELLER)  به سمت مرکز آن رانده شده و توسط نیروهای گریز از مرکز به سوی محیط ایمپلر به بیرون پرتاب می‌شود. در واقع با استفاده از نیروی گریز از مرکز مقدار فشار سیال طی عبور از ایمپلر افزایش می‌یابد.

بخش‌های مختلف کمپرسور را به شرح زیر تقسیم بندی می‌نماییم:

  • بخش هوای ورودی (Air Inlet System)

– بخش مکش هوای ورودی (Air Inlet System)

– دریچه هوای ورودی (IGV- Inlet Guide Vane)

  • بخش تولید کننده هوای فشرده (Compressor Core Unit)

– تجهیزات داخلی واحد فشرده سازی هوا (Core Assembly – Internal)

– تجهیزات خارجی واحد فشرده سازی هوا (Core Assembly- External)

  • بخش سیستم خنک کننده هوا (Air Cooling System)

– خنک کننده های میانی (Inter Cooler)

– خنک کننده های نهایی (After Cooler)

  • بخش سیستم روانکاری (Lubrication System)

– مخزن روغن (Oil Tank Assembly)

– مسیر رفت و برگشت روغن (Oil Supply and Return System)

– مسیر تخلیه بخار روغن (Oil Ventilation System)

– خنک کننده روغن (Oil Cooler)

  • بخش خروجی هوای فشرده (Air Discharge System)

– شیر تثبیت فشار (BOV- Blow Off Valve)

– سایلنسر و مسیر هوای خروجی (Silencer Assembly and Discharge System)

  • بخش محرک کمپرسور (Driving System)

– الکتروموتور اصلی و کوپلینگ واسط (Main Motor and Coupling Assembly)

بخش سیستم کنترلی (Control System)

– تابلوی کنترل (Control Panel Assembly)

– تابلوی راه‌انداز (Motor Starter  Panel Assembly)

کمپرسور سانتریفیوژ Integrally Geared

در صورت نیاز به ارتباط مستقیم با همکاران ما در بخش فروش و خدمات فنی به صورت آنلاین تماس بگیرید .