جایگاه‌های CNG
گاز طبیعی این انرژی جایگزین سوخت پاکی است که می‌تواند راه حل مناسبی برای مسائل مشکلاتی باشد که وسایل نقلیه عامل آنها است. گاز طبیعی نه تنها دوستدار محیط زیست است بلکه عملکردی منحصر و قابل اطمینانی را ارائه می‌دهد.
جایگاه‌های CNG
گاز طبیعی این انرژی جایگزین سوخت پاکی است که می‌تواند راه حل مناسبی برای مسائل مشکلاتی باشد که وسایل نقلیه عامل آنها است. گاز طبیعی نه تنها دوستدار محیط زیست است بلکه عملکردی منحصر و قابل اطمینانی را ارائه می‌دهد.

ایستگاه سوخت رسانی سی ان جی

کمپرسور گاز

سیلندر ذخیره

در صورت نیاز به ارتباط مستقیم با همکاران ما در بخش فروش و خدمات فنی به صورت آنلاین تماس بگیرید .