بازدیدپروژه مرکز خرید آفتاب

در راستای اهداف شرکت مدیرعامل و همکاران بازرگانی و خدمات فنی از مرکز بزرگ خرید در حال اخداث  آفتاب در ضلع جنوبی میدان حافظ مشهد بازدید و با مدیرعامل و مدیر بازرگانی این بحث و تبادل نظر کردند .

در این این جلسه ضمن تشریح خدمات و محصولات شرکت هوایار بر آمادگی همکاری فی مابین تاکید و مقرر شد در آینده نزدیک پس از بررسی نیازمندی های این پروژه اقلام مورد نیاز برای تامین به شرکت صبادم امین اعلام شود .

۳۰ مهر ۱۴۰۲

خواندن این مطلب پیشنهاد می شود :  آمادگی همکاری مجتمع معدنی گرانیت سنگ ونوس مشهد